معرفی اجمالی دروس حوزه و محدوده امتحانی

پایه اول

صرف:بخش فارسی و عربی کتاب صرف ساده(نویسنده:طباطبایی)

نحو۱:نحو مقدماتی و هدایه تا آخر و کل کتاب صمدیه (یا کل کتاب بدایه النحو)

احکام:تمام کتاب آموزش فقه(نویسنده:فلاح زاده)

منطق۱:منطق ۱(نویسنده:منتظری مقدم) یا آشنایی با منطق شهید مطهری

عقاید۱:از ابتدا تا پایان کتاب اصول اعتقادات(نویسنده:قائمی)

تجوید:از ابتدا تا پایان کتاب روانخوانی و تجوید قرآن (نویسنده:علی حبیبی،محمد رضا شهیدی)

اخلاق نظری ۱:ترجمه تمام متن آداب المتعلمین

تاریخ۱:فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام از ابتدا تا فصل ۲۴(دفاع از حریم آزادی)(نویسنده:ایت الله سبحانی)

قرآن۱:حفظ نیمه دوم جزء۳۰(سوره اعلی تا آخر قرآن)

پایه دوم

نحو۲:از اول کتاب سیوطی یا شرح ابن عقیل تا باب الفاعل+تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء ۳۰ قرآن

نحو۳:کتاب سیوطی با شرح ابن عقیل از باب الفاعل تا التصریف

منطق۲:کتاب منطق مظفر یا منطق تعلیمی از ابتدا تا صناعات خمس

منطق۳:کتاب منطق منظفر یا منطق تعلیمی کل صناعات خمس

عقاید۲:تمام کتاب شیعه در اسلام(نویسنده:علامه طباطبایی)

اخلاق نظری۲:از اول کتاب المراد من منیه المرید تا النوع الثالث فی الاداب المختصه بالمعلم

تاریخ ۲:فرازهایی از زندگانی پیامبر اکرم از فصل ۲۴ تا پایان کتاب

قرآن ۲:آیات منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد ۱

پایه سوم

نحو۴:کتاب مغنی الادیب از ابتدا باب اول تا حرف لو

نحو۵:کتاب مغنی الادیب از حرف لو تا آخر باب اول+باب رابع

بلاغت:کتاب مختصر یا جواهر البلاغه تمام کتاب

عقاید۳:آموزش عقاید (علامه مصباح) کل کتاب

تجزیه و ترکیب:نیمه اول جزء ۲۹ قرآن

اخلاق نظری۳:کتاب المراد من منیه المرید از النوع الثالث فی الاداب المختصه بالمعلم تا آخر کتاب

تاریخ۳:سیره پیشوایان(استاد پیشوایی) از ابتدا تا زندگانی امام باقر علیه السلام

قرآن۳:ایات منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد ۲

پایه چهارم

اصول۱:کتاب اصول شهید مطهری+الموجز(نویسنده ایت الله سبحانی) تمام کتاب

فقه۱:شرح لمعه از کتاب الطهاره تا اول کتاب الصوم

فقه۲:شرح لمعه از کتاب الصوم تا اول کتاب المتاجر

عقاید۴:کل بدایه المعارف الهیه(نویسنده:ایت الله خرازی) ج۱ از ابتدا تا اول الفصل الثانی عقیدتنا فی النبوه

نهج البلاغه۴:نامه ۳۱ نهج البلاغه(وصیت نامه) (ترجمه استاد دشتی)

تاریخ۴:کتاب سیره پیشوایان(استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام باقر علیه السلام تا اول زندگانی امام هادی علیه السلام

قرآن۴:آیات منتخب برگزیده تفسیر نمونه جلد ۳

پایه پنجم

پایه پنجم

اصول۲:اصول فقه(نویسنده:مرحوم مظفر ره) از ابتدا تا اجتماع امر و نهی

فقه۳:شرح لمعه از ابتدا متاجر تا کتاب الاجاره

فقه۴:شرح لمعه  از ابتدا کتاب الاجاره تا پایان کتاب النکاح

عقاید۵:کتاب بدایه المعارف الالهیه(نویسنده:ایت الله خرازی) از عقیدتنا فی النبوه تا پایان جلد۲

نهج البلاغه ۲:نهج البلاغه خطبه همام(ترجمه استاد دشتی)

تاریخ۵:سیره پیشوایان(استاد پیشوایی) از اول زندگانی امام هادی تا پایان کتاب

قرآن۵:آیات متخب برگزیده تفسیر نمونه جلد۴

پایه ششم

اصول۳:کتاب اصول الفقه(نویسنده:مرحوم مظفر) از ابتدا اجتماع امر و نهی تا پایان جلد۲

فقه۵:شرح لمعه از اول کتاب الطلاق تا اول کتاب المیراث

فقه۶:شرح لمعه از کتاب المیراث تا پایان کتاب الدیات

نهج البلاغه:نهج البلاغه، عهد نامه مالک اشتر(ترجمه استاد دشتی)

علوم قرآنی:تمام کتاب مختصر التمیهد یا آشنایی با علوم قرآنی

آئین نگارش:بربال قلم تمام کتاب

آشنایی با فلسفه:کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه

تاریخ۶:تمام کتاب دادگستری جهان

علوم حدیث:تمام کتاب آشنایی با علوم حدیث

حکومت اسلامی:تمام کتاب حکومت اسلامی

پایه هفتم

اصول:رسائل از ابتدا تا اول دلیل انسداد

فقه۱:مکاسب از ابتدا(محرمه) تا اول النوع الخامس(مما یحرم التکسب به)

فقه۲:مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تفسیر:جوامع الجامع ج ۲ سوره توبه

عقاید:کتاب التلخیص الالهیات(استاد سبحانی) از ابتدا کتاب تا اول نوبت

فلسفه:بدایه الحکمه(علامه طباطبایی) تمام کتاب

پایه هشتم

اصول۱:رسائل از المقصد الثالث فی الشک تا ابتدای بحث استصحاب

اصول۲:رسائل از ابتدای بحث استصحاب تا پایان کتاب

فقه۳:مکاسب از (الکلام فی شروط متعاقدین) تا شرایط الوضین

عقاید:کتاب تلخیص الالهیات از نبوت تا آخر کتاب

رجال:کلیات علم رجال(استاد سبحانی) از ابتدا تا اول مشایخ الثقات

تفسیر:جوامع الجامع ج۲ سوره های یوسف و رعد

پایه نهم

اصول:کفایه از ابتدا تا اول بحث نواهی

فقه۴:مکاسب از ابتدا شرائط العوضین تا اول خیارات

فقه۵:مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

فلسفه:کتاب نهایه الحمه(علامه طباطبایی) از ابتدا تا پایان مرحله السابعه

تفسیر:المیزان جلد۱۳ سوره مبارکه اسراء

رجال:کلیات علم رجال(استاد سبحان) از مشایخ الثقات تا آخر

پایه دهم

اصول۱:کفایه از ابتدای نواهی المقصد الثانی فی النواهی تا المقصد السابع اصول العملیه

اصول۲:کفایه از المقصد السابع اصول العملیه تا پایان کتاب

فقه۶:مکاسب از (القول فی الماهیه العیب) تا پایان کتاب خیارات

تفسیر:المیزان جلد۱۳ سوره مبارکه کهف

درایه:کتاب درایه(ایت الله سبحان) اصول الحدیث و احکامه

فلسفه:نهایه الحکمه(علامه طباطبایی) از اول المزحله الثامنه تا پایان کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم